ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

İSLAM'IN İNANÇ ESASLARINDAN

(*): Bu başlık altında; Allah inancı ve âhiret inancı, İslamî bakış açısından -bazı boyutlarıyla- ele alınmıştır. Kitabımızın temel konusu olmadığı için bü­tün iman esaslarına ve bu konuların detaylarına girilmemiştir. Sadece örnek verme ve dikkat çekme amacıyla bu kadarıyla yetinilmiştir.

İnanç ve onu koruyan ve kuvvetlendiren ibadetler; ruh ve bedenden müteşekki,l eşref-i mahlukât olan insanın en temel ruhi gıdasıdır. İman, gerçek kurtuluşun, dünya ve a­hi­ret saadetinin ilk adımıdır:

" Şüphesiz, Biz, insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra o­nu, aşağıların aşağısına indirdik. / Fakat iman edip sâlih a­mel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır ." (et-Tîn, 4-5; ayrıca bkz. Asr Suresi)

Allah İnancı
Ahiret İnancı ve Öldükten Sonra Dirilme

 
alt_banner