ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

KETHUBOTH TALMUTU

Bu Talmut'un 198. sahifesine kadar Rabbi Dr. Smauel Daiches , 198. sahifeden sonra Dr. İsrael W. Slotki yaz­mış­lardır. Londra'da 1936 yılında The Soncino Press tarafından basılmıştır. Tal­mut­ların en müstehcen maddeleri bu kısımda bulunur. Cin­si münasebetler, zinalar ve fuhşa ait misaller buradadır. Elde mevcut İbrani dilinde yazılmış eski Kethubothlar bu mevzuda zengin malumatla doludur.

Bu yazlılar, Dr. Samuel Daiches ile Dr. İsrael Slotki tara­fın­dan İbranice'den İngilizce'ye tercüme edilmiştir.

Kethuboth Talmutu'ndan Bazı Parçalar:

Bab:11

"Bir Yahudi kızının bekareti iki yüz akçe(zuz) değerindedir. Bu, pazarlık edilerek peşin de ödenebilir."

"Bir çocukla, küçük bir kızla yahut karısı ile makat yerinden temas edilen kimse bağırır ise ve bunu etraftan işitirlerse, bu işi ya­pan şahsa bu çocukla yahut kızla bu işi yapmaması söylenir.

Eğer kadın, zevcesi ise; bir müddet için bu şekilde hareket et­me­mesi, bu işi yapan şahsa bildirilir.”

“Bütün cinsi işler, akşam karanlığında yahut karanlık oda­da yapılmalıdır. Sebebi; açık havada öyle bir şey yapılırsa herkes işini gücünü bırakıp manzarayı seyre koyulurlar. Daha fe­nası; o adamlar çalışacak yerde çiftleşen insanları taklide kal­kışırlar. Fı­rıncının ekmeği yanar, üzümcünün üzümlerini Yahudi olmayanlar çalar, çanakçının çanağı elinden düşer kırılır, nö­betçinin gözü döner, şehri düşman basar. Karanlıkta bu işi yapmanın başka bir faidesi de, eğer bu cinsi teması Yahudi olmayan birisiyle yapıyorsanız, bu gayri Yahudi kimseyi şahit olarak gösteremez hatta kendisi bile yüzünü iyi göremez."

"0 adam ki, kızkardeşi ile beraber yatıp kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bundan şikayet etmez; bunda bir gü­nah ve kabahat yoktur. Fakat hemşehrisi şikayette bulunursa, bu işi tekrarlamaması adama tebliğ edilir."

"0 şahıs ki, daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve annesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğlu da annesiyle yatmak isterse, böyle bir vaziyette eğer bu işler zor kullanılmadan yapılıyorsa bize düşen bir vazife yoktur. Ta ki; oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek isterse ve annesi buna mani olmak isterse oğul hem kendi karısının cinsî arzularını hem de annesinin arzularını tatmin etmeli. Tä ki, validesi başka bir erkek buluncaya kadar."

 
alt_banner