ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

KABBALA

Yahudi mistisizminin kaynağı sayılan ' Kabbala ' sözü, İb­ra­­ni dilinde " gelenek " anlamına gelen " kabbalah "tan türe­miştir. Bu kavramın M.Ö. İ. yy.'da ortaya çıktığı, M.S. Xl. yy.'da geniş bir alana yayıldığı görülür. Kabbala, Eski Ahid'e da­yanan, onun gerçek anlamını araştırmayı konu edinen akımdır.

Kabbala'dan Alıntılar

"Yeryüzunde Tanrı, Yahudinin yüz hatlarında kendini aşi­kar kılar."

"Yahudi, Juda, Jevah veya Johavah, aynı varlıktır."

"Yahudi; yaşayan, şahıslaşmış Tanrı'dır."

"0, dünyevileşmiş uluhiyettir: Adam."

"Diğer insanlar tamamiyle dünyevi, aşağı ırktandır. Onlar, sa­dece Yahudilere hizmet etmek için yaşamaktadırlar. Onlar, kü­çük hayvanlardır."

Yahudiden başka diğer bütün insanları hayvan olarak gör­­dükleri için en akla gelmeyecek sapıklıkları onlar üze­rin­de deneyebilecekleri açıkça görülmektedir. Dünyanın her yerindeki Yahudiler, düzenli olarak bu sapık kitaplardaki eğitimi almaktadırlar.

"Kabbala, Tevrat inmeden çok daha önceleri Yahudi ruhban sı­­nıfının geliştirdiği bir öğretidir. Büyü ve şeytani güç­lerle bağlantı sanatıdır.

Kara büyü, fal ve şeytanlarla ilişki kurma ile ilgili bilgileri içe­ren Kabbala, Masonik öğretinin de temelini oluşturur. Kab­bala'­nın vermeye çalıştığı eğitimin özü, metafizik güçlerle irtibat kura­rak Evrenin Ulu Mimarı, yani Şeytan'ın sırrının tüm mana­larını içeren bilgiye ulaşmaktır." (Gary Allen, Gizli Dünya Devleti, Terc.: Hakkı Yavuz-İbrahim Akça)

"Modern Masonluk, Kabbalist esasları muhafaza etmiştir. Bun­­dan başka mason sistemleri, tamamıyla Kabbalist fikirlere ve il­me dayandırılır." (Çırak Kardeşlik Kolu, no.3, sh.13-14)
 
alt_banner