ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

KUR'AN: ALLAH KATINDA TEK KİTAP

Evet, Kur'an-ı Kerim, bugün, bozulmamış tek ilahi kitaptır. Kıyamete kadar da bu özelliğini yitirmeyecektir. Çünkü O, ilahi teminat altındadır: "Zikri(Kur'an'ı) şüphesiz Biz in­dirdik Biz ve şüphesiz; onu (tebdil ve tahriften, kıyamete kadar) Biz koruyacağız, Biz!"(el-Hicr: 9), buyurulmaktadır.

Kur'an'ın aslının Hz.Osman'dan(r.a.) ve Hz.Ali'den(k.v.) kalma birer nüshası halen Topkapı Müzesinde muhafaza e­dilmektedir. Bugün dünyanın dört yanına yayılmış milyonlarca adet Kur'an-ı Kerim, büyük bir titizlik ve hassasiyetle basılmış olarak aslına tıpatıp uymaktadır. Ve her asırda ol­du­ğu gibi çağımızda da, Kur'an'ı ezbere yazabilecek binlerce "hafız" mevcuttur.

Hangi açıdan incelerseniz inceleyin; Kur'an'ın, her yö­nüyle bir mucize olduğunu göreceksiniz. Ve beşerin böyle bir kitap meydana getirmekten aciz olduğunu itiraf edeceksiniz... Kur'an'ın bizzat kendisinin bu hususta meydan okuması çok manidardır: "Eğer, kulumuz (Muham­med)'­a indirdiğimiz(Kur'an)'den kuşku içinde iseniz; haydi siz de onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi(yardımcılarınızı) de çağırın; eğer doğru iseniz (bu­nu yapın.)"(el-Bakara: 23)

Goethe'nin itirafı çok yerinde; "Kur'an yaratılmış mıdır, bilmiyorum; ama, kitapların kitabıdır, buna bir Müslüman gibi inanıyorum," diyor. Meşhur İngiliz Tarihçi Edward Gibon da, "Roma İmparatorluğunun İnhitat ve Sükutu" adlı eserinde; "Kur'an her türlü karışıklıklardan uzaktır. Kur'an, Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir," demektedir.

Kur'an-ı Kerim, bütün hayatımızı kuşatan hükümler ihtiva etmektedir. Sosyal, ekonomik, ahlaki...hatta ahiret hayatına ait hükümler..."Kur'an, sıkıntı içinde olanlara yardım e­dilmesini, savunmasız insanların korunmasını, öksüzlere şefkat gösterilmesini emreden bir kitaptır. O, düşmanlarla yapılmış olsa bile her türlü sözleşme ve andlaşmalara uyulmasını emreder. Kur'­­an, bir kralla bir dilenciyi eşit sayar ve Allah huzurunda onları kardeş olarak bir araya getirir."(S. P. Scott)

Allah Resulü'nün; "O'na sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız," diyerek bıraktığı en büyük emanet "Allah Kitabı Kur'­an"dır. "Şüphesiz bu Kur'an, en doğru yola götürür."(el-­İsra: 9)

Cehalet karanlığında boğulan beşeriyet, Kur'an'ın nu­ruy­la aydınlanmalıdır. Her problem, Kur'an'ın formülüyle çözülmelidir. İnsanlık, ancak Allah'ın razı olduğu İslam ve Kur'an yolunda huzur bulacaktır.
 
alt_banner